Pirelli Spa Employees dwelling Houses
PERIOD: 1948 – 1949 | Milano (IT)